-
C. . , 1991 .  1. - , Pejor  2. - ,

/
 

2005 - 2020 slovar.baulex.ru